KURS 1 - Montaż i obsługa maszyn i urządzeń

1. Montaż maszyn i urządzeń

Słuchacz:

 • rozpoznaje rozwiązania konstrukcyjne maszyn i urządzeń
 • stosuje metody montażu maszyn i urządzeń
 • dobiera narzędzia i przyrządy do rodzaju wykonywanych prac montażowych
 • przygotowuje części maszyn i urządzeń do montażu
 • ustawia części maszyn, zespołów i mechanizmów w przyrządach i uchwytach
 • wykonuje montaż połączeń
 • wykonuje montaż zespołów i mechanizmów maszyn i urządzeń
 • wykonuje montaż układów hydraulicznych i pneumatycznych maszyn i urządzeń
 • sprawdza jakość wykonanego montażu maszyn i urządzeń
 • posługuje się narzędziami, przyrządami i urządzeniami do montażu maszyn i urządzeń.

2. Obsługa maszyn i urządzeń

Słuchacz:

 • charakteryzuje procesy eksploatacyjne maszyn i urządzeń
 • określa przyczyny uszkodzeń maszyn i urządzeń
 • przestrzega zasad obsługi maszyn i urządzeń
 • wykonuje prace konserwacyjno-naprawcze maszyn i urządzeń
 • rozróżnia części maszyn i urządzeń
 • dobiera materiały, narzędzia i przyrządy do rodzaju wykonywanej pracy
 • wykonuje naprawy elementów i zespołów maszyn i urządzeń
 • wykonuje konserwację maszyn i urządzeń
 • instaluje maszyny i urządzenia na stanowisku
 • dokonuje regulacji i próbnego uruchomienia maszyny i urządzenia
 • ocenia jakość wykonanej obsługi maszyn i urządzeń.