KURS 1 - Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

1.    Wykonywanie elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki ręcznej

Słuchacz:

 • dobiera metodę do rodzaju obróbki ręcznej
 • dobiera materiały do wykonania elementów maszyn, urządzeń i narzędzi
 • dobiera narzędzia do wykonywania obróbki ręcznej
 • dobiera narzędzia i przyrządy pomiarowe do rodzaju wykonywanych prac ślusarskich
 • wykonuje prace z zakresu obróbki ręcznej
 • ocenia jakość wykonanych prac z zakresu obróbki ręcznej.

2. Wykonywanie elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki maszynowej

Słuchacz:

 • dobiera metodę obróbki maszynowej do wykonania elementów maszyn i narzędzi
 • rozróżnia elementy budowy obrabiarek uniwersalnych
 • dobiera obrabiarki do rodzaju wykonywanych prac ślusarskich
 • dobiera materiały do wykonania elementów maszyn, urządzeń i narzędzi
 • dobiera przyrządy i uchwyty do wykonania obróbki maszynowej
 • dobiera narzędzia do wykonywania prac z zakresu obróbki maszynowej
 • dobiera narzędzia i przyrządy pomiarowe do rodzaju wykonywanej pracy
 • wykonuje prace z zakresu obróbki maszynowej
 • ocenia jakość wykonanych prac z zakresu obróbki maszynowej.

3.    Wykonywanie połączeń materiałów

Słuchacz:

 • rozróżnia techniki łączenia materiałów
 • dobiera metodę łączenia materiałów
 • rozróżnia narzędzia i sprzęt do wykonywania połączeń materiałów
 • dobiera materiały do wykonania ich połączeń
 • dobiera narzędzia i sprzęt do wykonania połączeń materiałów
 • przygotowuje materiały do wykonania ich połączeń
 • wykonuje połączenia materiałów
 • ocenia jakość wykonanych połączeń.

4.    Naprawa i konserwacja elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

Słuchacz:

 • posługuje się dokumentacją techniczną maszyn i urządzeń
 • planuje czynności związane z demontażem maszyn i urządzeń
 • charakteryzuje procesy zużycia elementów maszyn, urządzeń i narzędzi
 • ocenia stan techniczny elementów maszyn, urządzeń i narzędzi
 • dobiera części podlegające wymianie
 • wykonuje czynności naprawcze elementów maszyn i urządzeń
 • wykonuje czynności naprawcze narzędzi
 • montuje maszyny i urządzenia po naprawie
 • dobiera metodę zabezpieczeń antykorozyjnych maszyn i urządzeń
 • wykonuje zabezpieczenia antykorozyjne elementów maszyn i urządzeń
 • wykonuje konserwację narzędzi
 • ocenia jakość wykonanej naprawy i konserwacji.