KURS 1 - Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych

1. Instalowanie urządzeń elektronicznych

Słuchacz:

 • określa funkcje oraz zastosowanie urządzeń wchodzących w skład systemów telewizji satelitarnej i Kablowej, telewizji dozorowej, urządzeń systemu kontroli dostępu i zabezpieczeń, sieci komputerowych, sieci automatyki przemysłowej
 • rozpoznaje urządzenia na podstawie wyglądu, oznaczeń oraz symboli graficznych
 • posługuje się terminologią dotyczącą instalowania urządzeń elektronicznych
 • dobiera narzędzia do instalowania urządzeń elektronicznych
 • wyznacza trasy kabli i przewodów elektrycznych
 • przygotowuje kable i przewody elektryczne do wykonania instalacji
 • wykonuje instalację kablową natynkową i podtynkową
 • wykonuje połączenia elektryczne zamontowanych urządzeń
 • sprawdza poprawność połączeń elektrycznych zgodnie z dokumentacją
 • uruchamia zainstalowane urządzenia elektroniczne.

2. Konserwacja instalacji urządzeń elektronicznych

Słuchacz:

 • określa wpływ czynników zewnętrznych na pracę urządzeń elektronicznych
 • dobiera mierniki do wykonania pomiarów sprawdzających w instalacjach urządzeń elektronicznych
 • wyjaśnia zasady konserwacji instalacji urządzeń elektronicznych oraz zasady lokalizacji uszkodzeń i wymiany uszkodzonych podzespołów
 • określa czynności wykonywane podczas konserwacji instalacji urządzeń elektronicznych
 • wykonuje okresowe przeglądy oraz konserwację instalacji urządzeń elektronicznych
 • wykonuje pomiary parametrów instalacji urządzeń elektronicznych zgodnie z dokumentacją techniczną
 • lokalizuje uszkodzenia instalacji urządzeń elektronicznych
 • wymienia uszkodzone urządzenia elektroniczne i elementy instalacji.

KURS 2 - Eksploatacja urządzeń elektronicznych

1. Użytkowanie urządzeń elektronicznych

Słuchacz:

 • rozpoznaje urządzenia elektroniczne
 • określa funkcje, parametry oraz zastosowanie urządzeń elektronicznych
 • określa funkcje bloków funkcjonalnych urządzeń elektronicznych na podstawie analizy schematów ideowych i blokowych
 • przestrzega zasad łączenia urządzeń elektronicznych z uwzględnieniem parametrów sygnałów, standardów interfejsów oraz obwodów zasilania
 • dobiera urządzenia elektroniczne do przewidywanych warunków pracy
 • określa funkcje oprogramowania specjalistycznego stosowanego w urządzeniach elektronicznych
 • instaluje oprogramowanie specjalistyczne w urządzeniach elektronicznych
 • programuje urządzenia elektroniczne
 • uruchamia urządzenia elektroniczne
 • wykonuje regulacje urządzeń elektronicznych.

Obsługiwanie urządzeń elektronicznych

Słuchacz:

 • dobiera metody i przyrządy do pomiaru parametrów do charakterystyki urządzeń elektronicznych
 • wykonuje pomiary sygnałów elektrycznych w blokach funkcjonalnych urządzeń elektronicznych
 • wykonuje pomiary parametrów urządzeń elektronicznych i ich elementów
 • kontroluje poprawność działania urządzeń elektronicznych na podstawie obserwacji ich pracy oraz wyników pomiarów
 • posługuje się instrukcją serwisową urządzeń elektronicznych
 • ocenia stan techniczny urządzeń elektronicznych
 • lokalizuje uszkodzenia urządzeń elektronicznych
 • określa rodzaj i zakres napraw urządzeń elektronicznych
 • dobiera narzędzia i przyrządy do wykonania naprawy urządzeń elektronicznych
 • dobiera części i podzespoły do naprawy urządzeń elektronicznych, korzystając z katalogów i dokumentacji technicznej tych urządzeń
 • dokonuje wymiany uszkodzonych elementów i podzespołów urządzeń elektronicznych.