KURS 1 - Planowanie i realizacja usług w recepcji

1. Rezerwacja usług hotelarskich

Słuchacz:

 • rozróżnia zadania oraz wyposażenie recepcji hotelowej
 • dobiera oferty hotelowe zgodnie z potrzebami gości
 • stosuje instrumenty promocji usług hotelarskich
 • przestrzega zasad rezerwacji usług dla gości indywidualnych i grup
 • rezerwuje usługi hotelarskie, korzystając z systemów rezerwacyjnych
 • sporządza dokumentację związaną z rezerwacją usług hotelarskich
 • przygotowuje dane dotyczące usług rezerwowanych dla innych komórek organizacyjnych obiektu świadczącego usługi hotelarskie.

2. Obsługa gości przyjeżdżających i wyjeżdżających

Słuchacz:

 • przestrzega procedur związanych z obsługą gości w recepcji
 • rozpoznaje oczekiwania gości związane z pobytem w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie
 • sporządza dokumentację związaną z procedurami check-in i check-out
 • udziela informacji turystycznej
 • oferuje usługi dodatkowe zgodnie z ofertą obiektu świadczącego usługi hotelarskie
 • przygotowuje informacje dotyczące przybyłych gości dia innych komórek organizacyjnych obiektu
 • rozróżnia formy płatności stosowane w sprzedaży usług hotelarskich
 • przestrzega zasad rozliczania kosztów pobytu gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie
 • sporządza dokumentację związaną z rozliczaniem kosztów pobytu gości.

KURS 2 - Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

1. Utrzymywanie czystości i porządku w jednostkach mieszkalnych

Słuchacz:

 • rozróżnia stanowiska pracy w dziale służby pięter
 • rozróżnia rodzaje jednostek mieszkalnych oraz ich wyposażenie
 • rozróżnia rodzaje prac porządkowych
 • dobiera techniki sprzątania w jednostkach mieszkalnych, odpowiednie urządzenia, sprzęt i środki do rodzaju wykonywanych prac porządkowych
 • obsługuje urządzenia i sprzęt do utrzymywania czystości
 • stosuje środki czyszczące i dezynfekcyjne
 • przygotowuje jednostki mieszkalne do przyjęcia gości
 • utrzymuje czystość i porządek w części ogólnodostępnej obiektu
 • przestrzega zasad odpowiedzialności materialnej dotyczącej wyposażenia obiektu i mienia gości
 • przestrzega procedur postępowania z rzeczami pozostawionymi przez gości.
 • 2.    Przygotowywanie i podawanie śniadań
 • Słuchacz:
 • przestrzega zasad przechowywania żywności
 • przestrzega zasad sporządzania jadłospisów
 • rozróżnia rodzaje śniadań hotelowych
 • rozróżnia metody i techniki przygotowania śniadań
 • dobiera surowce do sporządzania potraw i napojów
 • użytkuje sprzęt i urządzenia pomocnicze do przygotowywania i podawania potraw i napojów
 • przygotowuje potrawy i napoje
 • rozróżnia formy i przestrzega zasad podawania śniadań
 • dobiera formy podawania śniadań do potrzeb gości i możliwości obiektu
 • rozróżnia bieliznę i zastawę stołową
 • stosuje techniki nakrywania stołu
 • dobiera sprzęt i zastawę stołową do ekspedycji śniadań
 • przygotowuje salę konsumpcyjną do obsługi gości
 • stosuje przepisy sanitarno-epidemiologiczne dotyczące sporządzania potraw.

3. Organizacja usług dodatkowych w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

Słuchacz:

 • klasyfikuje hotelarskie usługi dodatkowe
 • przestrzega zasad i rozróżnia formy przyjmowania i realizacji zamówień dotyczących usług dodatkowych
 • przyjmuje oraz realizuje zamówienia gości w zakresie usług dodatkowych
 • organizuje usługi dodatkowe zgodnie z zamówieniem
 • sporządza dokumentację dotyczącą przyjmowania i realizacji zamówień dotyczących usług dodatkowych.