KURS 1 - Ochrona osób i mienia

1. Organizowanie ochrony osób

Słuchacz:

 • analizuje potencjalne zagrożenia ochranianej osoby
 • gromadzi informacje dotyczące potencjalnych zagrożeń na podstawie wywiadu ochronnego
 • określa oraz planuje stan ilościowy ochrony osobistej (szyki ochronne)
 • określa wyposażenie i uzbrojenie pracowników ochrony
 • określa sektory obserwacji dla poszczególnych pracowników ochrony osobistej
 • reaguje na zaistniałe zagrożenia ochranianej osoby
 • stosuje środki przymusu bezpośredniego w sytuacji zagrożenia ochranianej osoby, zgodnie z przepisami prawa
 • stosuje środki porządkowe zgodnie z przepisami prawa.

2. Zapewnienie bezpieczeństwa na imprezie masowej

Słuchacz:

 • rozpoznaje rodzaj imprezy masowej
 • określa stan osobowy i wyposażenie służb porządkowych i służb informacyjnych
 • wyznacza strefy do ochrony dla poszczególnych pracowników
 • określa zadania służbom porządkowym i informacyjnym
 • określa stopień zagrożenia imprezy masowej
 • zapobiega powstawaniu paniki i innych niebezpiecznych sytuacji
 • stosuje środki przymusu bezpośredniego w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa uczestników imprezy zgodnie z przepisami prawa
 • stosuje środki porządkowe zgodnie z przepisami prawa
 • przestrzega zasad współpracy z innymi formacjami ochronnymi
 • współpracuje z innymi formacjami ochronnymi.

3. Organizowanie ochrony mienia

Słuchacz:

 • wyznacza strefy ochrony mienia
 • określa stan osobowy ochrony obiektu
 • wyznacza zadania pracownikom ochrony, w celu wykonania ochrony mienia
 • określa stopień zagrożenia obiektu
 • reaguje na zaistniałe zagrożenia mienia
 • prowadzi dokumentację związaną z realizacją ochrony mienia
 • stosuje środki porządkowe zgodnie z przepisami prawa.

4. Dozór urządzeń i systemów alarmowych

Słuchacz:

 • wyznacza strefy ochrony obiektu
 • rozróżnia techniczne środki zabezpieczenia obiektu
 • przestrzega norm i stosuje homologacje i certyfikaty przy dozorze systemów alarmowych
 • podejmuje działania po sygnale z systemu alarmowego
 • stosuje środki porządkowe zgodnie z przepisami prawa.

5. Organizowanie ochrony wartości pieniężnych

Słuchacz:

 • rozpoznaje przedmiot konwojowania
 • określa potrzeby transportowe i wyznacza skład osobowy konwoju
 • określa uzbrojenie i wyposażenie konwoju
 • określa czas trwania i trasę konwoju
 • prowadzi dokumentację związaną z konwojowaniem wartości pieniężnych
 • rozpoznaje i usuwa zagrożenia bezpieczeństwa konwoju
 • stosuje środki porządkowe zgodnie z przepisami prawa.