Kwalifikacyjne kursy zawodowe

EuroConsulting

Od kursu do zawodu

Od czego zacząć?

Punktem wyjścia do zasadniczej modyfikacji klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego jest wyodrębnienie w ramach określonych zawodów poszczególnych kwalifikacji, z których każda obejmuje określony zasób wiedzy, umiejętności zawodowych oraz kompetencji personalnych i społecznych, opisanych w podstawie programowej kształcenia w zawodach. Kształcenie w zakresie kwalifikacji wyodrębnionych w zawodach będzie prowadzone na kwalifikacyjnych kursach zawodowych, których ukończenie będzie uprawniało do przystąpienia do zewnętrznych egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.

Kursy zawodowe

Na kwalifikacyjnych kursach zawodowych osoby dorosłe będą mogły uzyskać 251 kwalifikacji wyodrębnionych w zawodach ujętych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. Ukończenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego uprawnia dopotwierdzenia nabytych kwalifikacji w systemie egzaminów zewnętrznych przeprowadzonych przez okręgowe komisje egzaminacyjne. Zdobycie wszystkich kwalifikacji składających się na dany zawód wraz z potwierdzeniem odpowiedniego poziomu wykształcenia oznaczać będzie zdobycie pełnego DYPLOMU ZAWODOWEGO.

Oferujemy szkolenia w aż 18 zawodach

 • Technik budownictwa - Musisz mieć świadectwo ukończenia szkoły średniej
 • Technik elektronik - Musisz mieć świadectwo ukończenia szkoły średniej
 • Technik rolnik - Musisz mieć świadectwo ukończenia szkoły średniej
 • Technik ochrony środowiska - Musisz mieć świadectwo ukończenia szkoły średniej
 • Technik agrobiznesu - Musisz mieć świadectwo ukończenia szkoły średniej
 • Technik ekonomista - Musisz mieć świadectwo ukończenia szkoły średniej
 • Technik logistyk - Musisz mieć świadectwo ukończenia szkoły średniej
 • Technik spedytor - Musisz mieć świadectwo ukończenia szkoły średniej
 • Technik informatyk - Musisz mieć świadectwo ukończenia szkoły średniej
 • Technik obsługi turystycznej - Musisz mieć świadectwo ukończenia szkoły średniej
 • Technik hotelarstwa - Musisz mieć świadectwo ukończenia szkoły średniej
 • Sprzedawca - Musisz mieć świadectwo ukończenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej
 • Technik handlowiec - Musisz mieć świadectwo ukończenia szkoły średniej
 • Technik ochrony fizycznej osób i mienia - Musisz mieć świadectwo ukończenia szkoły średniej
 • Monter konstrukcji budowlanych - Musisz mieć świadectwo ukończenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej
 • Monter izolacji budowlanych - Musisz mieć świadectwo ukończenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej
 • Ślusarz - Musisz mieć świadectwo ukończenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej
 • Mechanik-monter maszyn i urządzeń - Musisz mieć świadectwo ukończenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej

Organizacja kursów kwalifikacyjnych

 • Kwalifikacyjny kurs zawodowy jest prowadzony według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach, w zakresie jednej kwalifikacji.
 • Czas trwania kursu określa minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego określona w podstawie programowej kształcenia w zawodach dla danej kwalifikacji.

Informacja do OKE

Firma przesyła informację o rozpoczęciu kształcenia na kwalifikacyjnym kursie zawodowym w terminie 14 dni od daty rozpoczęcia kursu. Informacja ta zawiera:

 • nazwę firmy
 • nazwę i symbol cyfrowy zawodu oraz nazwę i oznaczenie kwalifikacji, której kurs dotyczy
 • termin rozpoczęcia i zakończenia kursu
 • wykaz słuchaczy kursu.

Zaliczenie kursu

 • Formą zaliczenia kursu jest egzamin wewnętrzny.
 • Potwierdzeniem ukończenia kursu jest zaświadczenia, którego wzór określa załącznik nr 1 do Rozporządzenie MEN z dnia 11 stycznia 2012r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

Sposób organizacji kursu

Kursy potwierdzające kwalifikacje zawodowe będą prowadzone w naszej firmie w Oleśnicy

 • przez 3 dni w tygodniu przy dodatkowym wykorzystaniu platformy E-learningowej

Dzięki temu zakończysz naukę 2 razy szybciej niż w szkole dla dorosłych.

Ewentualne pytanie i odpowiedzi

Gdzie będę zdawał egzaminy eksternistyczne?

Egzaminy będziesz zdawał w Okręgowych Komisjach Egzaminacyjnych w pobliżu Twojego miejsca zamieszkania. OKE są w Warszawie, Gdańsku, Poznaniu, Łodzi, Łomży, Wrocławiu, Krakowie i Jaworznie. 

Jakie świadectwo otrzymam na koniec? 

Otrzymasz świadectwo kwalifikacji zawodowej. Jeśli w danym zawodzie jest jedna kwalifikacja i masz odpowiednie wykształcenie to od razu otrzymasz dyplom zawodowy. W przypadku zawodów o kilku kwalifikacjach dopiero po uzyskaniu wszystkich świadectw otrzymasz dyplom w zawodzie.

Opis zawodów

Dowiedz się więcej >

Opis kwalifikacji w zawodach

Dowiedz się więcej >

Warunki przyjęcia i opłaty:

ukończone 18 lat dostarczenie dokumentów:

Cennik.pdf

liceum dla dorosłych Oleśnica

Formularz podania.pdf

szkoła zaoczna w Oleśnicy

Formularz podania.doc

kursy kwalifikacyjne w Oleśnicy

EuroConsulting

ul. Paderewskiego 2
56-400 Oleśnica 

Godziny otwarcia

Sekretariat:
pn. - czw.: 8:00 - 18:00
pt.: 8:00 - 16:00

Biuro Dyrektora:
pn. - czw.: 16:00 - 18:00
​pt.: 9:00 - 15:00

Telefon

biuro w Oleśnicy:
+48 (71) 798 91 40

sekretariat:
+48 509 421 061

dyrektor szkół:
+48 501 607 428

z-ca dyrektora:
+48 ​501 714 202

EuroConsulting